Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Sponsoring

Mogelijkheden om lid te worden

Sponsor 1e elftal

 

Faciliteiten behorende bij het sponsorpakket:

 • U bent sponsor van het 1e elftal van sc Westervoort.
 • U krijgt naamsvermelding op alle kleding en de tassen (evt. twee sponsors met vermelding)
 • Lidmaatschap BASN
 • Vermelding sponsorschap op de website
 • Link vanuit de BASN-website naar eigen webpagina
 • Vermelding sponsorschap in het clubblad van SC Westervoort
 • Narrow casting (schermpresentatie in clubhuis)
 • Advertentie in het clubblad van SC Westervoort; ½ pagina full color
 • U krijgt automatisch het clubblad van SC Westervoort toegezonden
 • Vermelding sponsorschap op de sponsorborden in het clubhuis
 • Gratis toegang tot het sportpark (seizoenkaart).
 • Toegang tot de Business Club ruimte tijdens wedstrijden van het 1e elftal van SC Westervoort, om gezellig te netwerken rondom de wedstrijd 
 • Geluidsreclameboodschap van plm. 90 seconden bij thuiswedstrijden van het 1e elftal van SC Westervoort
 • Bording langs speelveld; afmeting 6 meter, aan overzijde clubhuis

 Extra faciliteiten behorende bij het sponsorpakket:

 • Trainingskamp 1e elftal. Mogelijkheid tot meebeleven voor één persoon (vertering eigen rekening) 
 • Gratis deelname aan activiteiten van BASN 

Looptijd van deze overeenkomst is drie seizoenen:

 • Een seizoen heeft een looptijd van 01 juli t/m 30 juni van het jaar daarop.
 • Uiterlijk 6 maanden voorafgaande aan de einddatum van de overeenkomst zult u door BASN benaderd worden omtrent het al dan niet voortzetten van de overeenkomst.

Kosten per jaar 3.500,--, bij alleenrecht / € 2.500,-- bij twee sponsors:

 • Factuur wordt jaarlijks verstuurd op 01 augustus.
 • Factuur dient telkens te worden voldaan binnen 2 weken na ontvangst.