Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Sponsoring

Mogelijkheden om lid te worden

Sponsor 2e elftal, VR1, JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1

 

In geval van 2e elftal, VR1 of JO19-1:

 • U krijgt naamsvermelding op alle kleding en de tassen (evt. twee sponsors met vermelding)
 • Kosten per jaar € 2.000,-- bij alleenrecht/ € 1.250,-- bij twee sponsors

In geval van JO17-1, JO15-1 of JO13-1:

 • U krijgt naamsvermelding op alle kleding en de tassen (evt. twee sponsors met vermelding)
 • Kosten per jaar € 1.250,-- bij alleenrecht/ € 750,-- bij twee sponsors.

Faciliteiten behorende bij deze sponsorpakketten:

 • Lidmaatschap BASN
 • Vermelding sponsorschap op de website
 • Link vanuit de BASN-website naar eigen webpagina
 • Vermelding sponsorschap in het clubblad van SC Westervoort
 • Narrow casting (schermpresentatie in clubhuis)
 • Advertentie in het clubblad van SC Westervoort; 1/4 pagina full color
 • U krijgt automatisch het clubblad van SC Westervoort toegezonden
 • Vermelding sponsorschap op sponsorbord in het clubhuis
 • Gratis toegang tot het sportpark (seizoenkaart).
 • Toegang tot de Business Club ruimte tijdens wedstrijden van het 1e elftal van SC Westervoort, om gezellig te netwerken rondom de wedstrijd 
 • Bording langs speelveld; afmeting 3 meter, aan overzijde clubhuis

Extra faciliteiten behorende bij het sponsorpakket:

 • Gratis deelname aan activiteiten van BASN

Looptijd van deze overeenkomst is drie seizoenen:

 • Een seizoen heeft een looptijd van 01 juli t/m 30 juni van het jaar daarop.
 • Uiterlijk 6 maanden voorafgaande aan de einddatum van de overeenkomst zult u door BASN benaderd worden omtrent het al dan niet voortzetten van de overeenkomst
 • Factuur wordt jaarlijks verstuurd op 01 augustus. 
 • Factuur dient telkens te worden voldaan binnen 2 weken na ontvangst.