Op vrijdag 22 oktober 2021 vindt de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van Sportclub Westervoort over het jaar 2020 plaats in het clubhuis van Sportclub Westervoort. Alle leden van de Club van 100 zijn hiervoor uitgenodigd. 

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.

 

 

 

 

Agenda jaarvergadering 

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingezonden stukken indien van toepassing
  3. Verslag secretaris
  4. Verslag penningmeester
  5. Verslag kascontrole commissie
  6. Verkiezing kascontrole commissie
  7. Besteding middelen afgelopen en komende periode
  8. Bestuur mutaties
  9. Rondvraag         
Laden...