Reeds sinds medio 2015 is er overleg tussen de onderhoudsstichting S.E.S.N. en de  Club van 100 met betrekking tot de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op de accommodatie van Sportclub.

Door de inmiddels in het leven geroepen energiecommissie is contact gezocht met William van den Hatert (lid van de Club van 100) om te berekenen wanneer het financieel voordelig wordt en hoeveel zonnepanelen hiertoe zouden moeten worden geplaatst.

Na een positief advies is door de S.E.S.N. bij de Gemeente Westervoort hiervoor een geldlening aangevraagd. De S.E.S.N. is het gelukt om een rijkssubsidie van bijna € 5.000.- binnen te slepen. Op 7 november 2016 is door de Gemeente Westervoort een geldlening verstrekt tegen een rentepercentage van 1%. Deze lening dient in 10 jaar te worden afgelost.

Het dagelijks bestuur van de Club van 100 heeft op 8 februari 2016 besloten het project te ondersteunen en voor de duur van 10 jaar een jaarlijkse schenking van € 2.500.- te doen aan de S.E.S.N. Deze schenking mag door de S.E.S.N. alleen gebruikt worden ter voldoening van de rente en aflossing van de door haar gesloten geldlening met de Gemeente Westervoort.

De firma Van den Hatert Elektrotechniek heeft de zonnepanelen tegen inkoopprijs geleverd en met behulp van de Vutploeg zijn deze op 13 en 14 maart 2017 geplaatst.

De Club van 100 en de S.E.S.N. zijn de firma Van den Hatert en de Vutploeg zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit project.

Laden...