In het Westervoorts Nieuwsblad van week 28 stond een artikel met als titel “Voetbalclubs moeten het uitzingen met de huidige kunstgrasvelden”. Als bestuur van SC Westervoort merkten we dat er rond dit artikel en thema binnen de vereniging vragen leven. Om eenieder inzage te geven in de gang van zaken rond dit thema, willen we als bestuur hierbij de correspondentie rond de kunstgrasvelden en de mogelijke verhuizing met de leden delen.

Begin 2023 werd duidelijk dat er in het voorjaar van 2023 een raadsbesluit genomen zou worden rond de ontwikkelingen van het gebied “Westervoort Noord”. Omdat hierbij sprake is van het verhuizen van de beide voetbalverenigingen en de tennisvereniging, hebben de besturen van AVW’66 en SC Westervoort op 10 maart een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders, met daarin de zorgen rond de verhuizing van beide verenigingen naar een nieuwe locatie.

Een kopie van dit schrijven: >> Reactie1 <<

Onze zorgen richten zich op:
- de locatiekeuze van de gemeente voor het sportcomplex
- de status van de kunstgrasvelden
- de financiële onderbouwing van de verhuizing

Op 12 juni is er door de gemeente een reactie gegeven op ons schrijven.

Een kopie van dit schrijven: >> Reactie2 <<

 

De besturen van SC Westervoort en AVW’66 beraden zich op een reactie naar aanleiding van dit schrijven. Voor vragen kun je terecht bij Marc de Lange, voorzitter SC Westervoort.

 

Laden...