De besturen van AVW’66 en Sportclub Westervoort zijn verheugd te kunnen melden dat we voor het seizoen 2023 - 2024 een groot deel van de jeugd in zogenaamde Samenwerkings Teams onder gaan brengen.

Concreet betekent dit dat de lichtingen JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13 van de beide Westervoortse verenigingen samen gaan voetballen.

 

De noodzaak om samen te werken is te verklaren door de volgende factoren:

  • De jeugd laten voetballen in Westervoort staat voorop: door deze stap te zetten behouden we kinderen voor het voetbal en dat is volgens beide besturen cruciaal.
  • We zien dat het aantal voetballers naarmate de jeugd ouder wordt, daalt. Hierdoor wordt het lastiger om teams in te delen en aan het voetballen te houden. Door de jeugd samen te voegen, zijn er meer mogelijkheden om iedereen op zijn of haar niveau te laten spelen en plezier te hebben in het voetbal!
  • We zien op termijn dat de gemeente de Westervoortse sportverenigingen naar een gezamenlijke accommodatie wil verhuizen. Op de bestaande sportaccommodaties van AVW’66 en Sportclub Westervoort zullen dan huizen gebouwd moeten worden.

Voor het lidmaatschap maakt dit geen verschil: je blijft als speler lid van AVW’66 of Sportclub Westervoort. Wel zal er gedurende het jaar per lichting gekeken worden waar er getraind wordt en waar de wedstrijden gespeeld worden. Voor het ST-verband zal gekeken worden naar een tijdelijk, nieuw tenue, waarbij de samenwerking tussen beide verenigingen wordt verbeeld.

Verder kan het de komende tijd zo zijn dat er vanuit de aantallen nog naar andere lichtingen gekeken wordt.

Mocht ergens de nood hoog zijn, dan kunnen en zullen we elkaar helpen. In de komende periode zullen de spelers, trainers en ouders op de hoogte worden gebracht van de indelingen en waar er gespeeld en getraind gaat worden.

Beide besturen gaan ervan uit dat dit tot een succesvolle samenwerking gaat leiden. Vanzelfsprekend realiseren we ons dat dit voor een ieder wellicht een extra inspanning vergt. Mocht je hierover vragen hebben, spreek dan zeker je bestuursleden aan. 

Laden...