De seizoen openingsdag op zondag 3 september is uiterst geslaagd verlopen. De financiële stand voor het goede doel, stichting Matchis, heeft alle verwachtingen ruim overtroffen.

Namens de organisatie en sportclub hartelijk dank voor alle gulle donaties.

Maar meer donaties blijven nog steeds welkom, daar de actiepagina van Sportclub Westervoort, aangemaakt op de website van de stichting Matchis nog tot en met zondag 17 september in de lucht blijft.

Ook kan men zich nog laten registreren als stamceldonor mits de leeftijd zich bevindt tussen 18 en 55 jaar. Zoals uit de voordracht van stichting Matchis op de openingsdag naar voren kwam, is het uiterst belangrijk veel stamceldonoren te werven. Dus schroom niet en geef je alsnog op.

Hierbij nog een kleine aanvulling op deze voordracht:
De afgelopen jaren is het aantal stamceldonoren in het bestand in Nederland hard gestegen. Waren er begin 2015 nog 54.000 donoren, inmiddels staan er 400.000 donoren geregistreerd.

Elke nieuwe registratie brengt 35 euro aan kosten met zich mee. Omdat het budget van Matchis niet oneindig is en de subsidie van de overheid aflopend is, is besloten om te streven naar een meer gestructureerde werving. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 mensen in de leeftijd vanaf 18 tot en met 35 jaar zich zonder kosten als nieuwe stamceldonoren kunnen registreren. Aan mensen in de leeftijd van 36 tot 55 jaar vragen we een verplichte eenmalige bijdrage van 35 euro. De reden van deze leeftijdsgrens is dat ruim 80% van de stamceldonoren gevonden wordt in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Mensen van 36 jaar en ouder worden veel minder vaak opgeroepen om te doneren dan de jongere groep. Zij maken nu ruim veertig procent uit van alle geregistreerde stamceldonoren.

Een uitgebreider verslag van de openingsdag verschijnt in het komende clubblad De Ballenvanger.

Laden...