Beste leden van Sportclub Westervoort,

Zoals bekend heeft de gemeente grootse plannen waar het gaat om het bebouwen van onze sportaccommodatie. Ook de tennisvereniging en AVW’66 hebben hiermee te maken. In 2023 is aangekondigd dat we zouden moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. Hierover heeft het bestuur de afgelopen maanden uitvoerig bericht, onder andere in dit artikel op de website (https://www.scwestervoort.nl/club/nieuws/algemeen/kunstgrasvelden-en-mogelijke-verhuizing). Ook in de Ballenvanger is er regelmatig stilgestaan bij dit proces om de leden te informeren. 

Verder zijn er vorig jaar september bij Zalencentrum Wieleman informatieavonden met de leden van AVW’66 georganiseerd waar het gaat om een fusie en de wijze waarop dit tot stand zou moeten komen. 

 

Tot slot is op 1 december 2023 tijdens de ledenvergadering aangegeven dat er 2 uitgangspunten zijn alvorens we dit voorleggen tijdens een bijzondere ALV aan de leden:

●     We gaan pas een voorstel om tot 1 vereniging te komen voorleggen aan de leden op het moment dat we naar 1 locatie gaan.

●     Beide verenigingen dragen financieel niet negatief bij aan de nieuwe vereniging, met andere woorden er moet financiële duidelijkheid zijn. 

Het voornemen was om dit in het voorjaar van 2024 te organiseren, temeer daar ook de gemeente aangegeven had dat daar dan wel duidelijkheid zou moeten zijn waar het gaat om de locatie. Helaas is gebleken dat dit nog niet het geval is. Er ligt nu een zogenaamd concept kaderdocument Westervoort Noord, dat 11 maart door de raad met een amendement is goedgekeurd. Hierbij is in ieder geval aangegeven dat de fracties het college de opdracht geven een andere locatie te vinden dan de voorgestelde “terugvallocatie” voor Liander. Hierbij is het gebied achter Van Essen (het zogenaamde “natuurinclusieve tussengebied”) een eventuele optie. 

Wij hebben als voetbalvereniging, samen met AVW’66, de tennis- en korfbalvereniging inmiddels een eerste opzet van een nieuwe accommodatie mogen ontvangen. Deze is in opdracht van de gemeente door Synarchis opgesteld. Echter, er is nog steeds geen duidelijkheid waar het gaat om de definitieve locatie. Ook de financiële consequenties zijn op dit moment absoluut niet helder.

Vandaar dat de 4 buitensportverenigingen gezamenlijk een brief hebben opgesteld en deze aan het college en de raad van Westervoort hebben doen toekomen. Een kopie van dit schrijven vinden jullie hier:  Klik op deze link >> Brief <<. 

Concreet betekent dit dat wij als verenigingen een pas op de plaats maken. De gemeente is aan zet om duidelijkheid te verschaffen waar het gaat om de locatie en de financiën. De consequentie hiervan is tevens dat de voorgenomen bijzondere ledenvergadering in het voorjaar 2024 niet door zal gaan, omdat we simpelweg nog niet weten waar we heen gaan, wanneer dat is en wat de financiële consequenties dan zijn.

In de tussentijd blijven we samenwerken met AVW’66 waar het gaat om het jeugdvoetbal.

Hier maken we mooie stappen en laten we wekelijks erg veel kinderen lekker voetballen. Het eerste jaar heeft ons al veel geleerd, waarbij we als besturen zien dat de toekomst van het voetbal het best gegarandeerd wordt door samen te werken. Laten we zeker hier de positieve zaken oppakken en uitbouwen.

Namens het bestuur,

Marc de Lange - Voorzitter Sportclub Westervoort

Laden...