Overal en altijd kan iemand onwel worden. Als een suikerhoudend drankje niet meer helpt en er sprake is van een levensbedreigende situatie, dan moet zo snel mogelijk een hulpverlener worden ingeschakeld. Als iemand per direct hulp nodig heeft, dan is het belangrijk dat één of enkele aanwezigen de nodige hulp kunnen bieden.

Wat?

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van een paar uur kun je leren hoe je iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die je leert kun je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert je een aantal stappen die je moet doorlopen wanneer je geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. Je leert het slachtoffer te beademen, borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kun je het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geef je het slachtoffer een nog grotere kans te overleven. Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp volgen, leren reanimeren meestal als integraal onderdeel van de opleiding.

Hoezo?

Sportclub Westervoort hecht veel waarde aan het leven en stelt alles in staat om bij een ongeval snel stappen te kunnen ondernemen. In 2009 is door Sportclub Westervoort het besluit genomen om een AED aan te schaffen. Voor slachtoffers betekent dit een enorme tijdwinst en dus een grotere kans op overleving, omdat er niet gewacht hoeft te worden op de hulpdiensten.

De komst van het medische apparaat betekende dat mensen opgeleid moesten worden. Ongeveer dertig leden zijn intern opgeleid. Jaarlijks volgen deze mensen in januari of in juni een herhalingsles bij onze vereniging. Het is van belang dat de vaardigheden getraind worden en dat nieuwe ontwikkelingen besproken worden. Sportclub Westervoort is Edwin Pijpers erg dankbaar voor het geven van deze professionele trainingen. Er zijn ook een aantal leden die buiten de vereniging om een opleiding hebben gevolgd, vaak via het werk. Deze mensen zijn ook in staat eerste hulp te verlenen in geval van calamiteiten. Hierdoor zijn bijna altijd getrainde mensen aanwezig tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen.

Waar?

De AED hangt buiten aan de muur bij de commissiekamer.

Wie?

Edwin Pijpers verzorgt de trainingen. Ronald Schoonbeek is aanspreekpunt. Bekijk of download hier de lijst met leden met een BLS/AED opleiding.

Ronald Schoonbeek
ln.troovretsewcs@dea

Laden...