Sportclub Westervoort is een in het jaar 1937 opgerichte voetbalclub. De lange historie van de club is terug te vinden in het lidmaatschap van vele generaties van dezelfde families die niet alleen een grote binding hebben met de club, maar daarbij ook een grote betrokkenheid manifesteren.

Maar Sportclub Westervoort heeft de afgelopen jaren ook een explosieve groei doorgemaakt. Dat vindt enerzijds zijn oorzaak in het feit dat de gemeente Westervoort in de jaren 80 (samen met de gemeente Duiven) als groeikern is aangewezen, waarbij het inwonersaantal van de gemeente is verdubbeld naar 16.000 inwoners. Anderzijds is de club er in geslaagd de accommodatie op die groei aan te passen en de organisatie en structuur zodanig te verbeteren dat het voor heel veel (potentiële) voetballers een aantrekkelijke club is om bij te horen.

Sportclub Westervoort is een vrijwilligersorganisatie. Van de ruim 800 leden zijn er wel 200 op de een of andere wijze actief als vrijwilliger. Dat varieert van incidentele tot structurele activiteiten. Toch kan een moderne voetbalclub, om de ambities te kunnen waarmaken, niet zonder de andere partijen in de samenleving, te weten de overheid en het bedrijfsleven. We willen daarom graag met die partijen in contact komen (en blijven).

Onze vereniging heeft inmiddels ongeveer 800 leden en meer dan de helft daarvan is jeugdlid. Samen met de ouders is een groot deel van de Westervoortse samenleving derhalve bij de club betrokken.

Een greep uit het verleden

Sportclub Westervoort bestaat al sinds 1937. Er is heel wat fotomateriaal verzameld in de loop der tijd. Sinds januari 2016 is het mogelijk om een kijkje te nemen in ons historisch archief. Je vindt er foto's van teams, vrijwilligers en gebeurtenissen aangaande onze vereniging. Nu en dan wordt een nieuwe foto uit onze rijke geschiedenis toegevoegd. Indien u zelf een foto met een verhaal heeft kunt u die naar ons opsturen.

Laden...