Sportclub Westervoort werkt samen met partners aan haar doel om de voetbalvereniging levendig te houden. Op deze pagina staat meer informatie over deze partners.

 • Business Associates Sportpark Naederhuyse (B.A.S.N.)
 • Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse (S.E.S.N.)
 • Club van 100
 • VUT-ploeg

Business Associates Sportpark Naederhuyse (B.A.S.N.)

De sponsoring van Sportclub Westervoort verloopt via de businessclub. Sponsoren kunnen een sponsorpakket overeenkomen en/of lid worden van de businessclub. Inkomsten die door B.A.S.N. worden gegenereerd komen ten goede aan de voetbalvereniging. De (eind)verantwoordelijkheid van de uitgaven ligt dan ook bij het bestuur van de voetbalvereniging. Naast het genereren van inkomsten voor de voetbalvereniging biedt de businessclub ook activiteiten aan voor haar leden. Uitgebreide informatie is te vinden op haar website.

ln.troovretsewnsab@tcatnoc
www.basnwestervoort.nl

Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse (S.E.S.N.)

Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse stelt de gebouwen, die zij in eigendom heeft, en terreinen van sportpark Naederhuyse, die van de gemeente worden gehuurd, ter beschikking aan Sportclub Westervoort en levert daarnaast voetbaltenues en alle sport- en spelmaterialen aan de voetbalvereniging. 

De stichting exploiteert en beheert het sportpark en voert het dagelijks onderhoud van de velden en de gebouwen uit. Daartoe zijn bijvoorbeeld terreinbeheerders in dienst. De gemeente is een belangrijke gesprekspartner bij het groot onderhoud van de velden dat jaarlijks namens de gemeente door een daartoe gecontracteerde aannemer wordt uitgevoerd. Ook de VUT-ploeg, die elke woensdag aanwezig is, vervult daarin een belangrijke rol. Alle benodigde materialen om te kunnen trainen en spelen, zoals ballen, goaltjes en pionnen, worden aangekocht en onderhouden.

Het bestuur bestaat uit Gerrit Gudden (voorzitter), Edwin Peters (penningmeester), Willy Messing, Bertus Nass en Martijn Wieleman. 

Gerrit Gudden
06 53 617 713
ln.sxw@neddugeg

Club van 100

De stichting Vrienden van Sportclub Westervoort (Club van 100) is in 1997 opgericht en is een stichting die losstaat van de voetbalvereniging Sportclub Westervoort. De Club van 100 is een initiatief van een aantal vrienden van de voetbalvereniging met als doel - conform haar statuten - de vereniging financieel te steunen in projecten die de gehele vereniging ten goede komen. Meer informatie is te vinden op onderstaande website.

Club van 100
ln.troovretsewcs@001navbulc

VUT-ploeg

Van dakdekker tot tegelzetter, op verschillende vakgebieden is jarenlange ervaring vertegenwoordigd in de VUT-ploeg. Waar je op het sportpark ook kijkt, je ziet vrijwel zeker dingen waar deze ploeg aan heeft gewerkt. Denk maar eens aan het opknappen van de kantine tot een volwaardig clubhuis, de omheining van de velden en de kleedkamers. Bijna alles waarbij het gereedschap uit de kast gehaald moet worden komt op tafel van deze groep vrijwilligers te liggen.

Elke week komt de VUT-ploeg bij elkaar op het sportpark voor zowel een gezellig als een constructief samenzijn. Aanspreekpunten voor zaken betreffende het onderhoud van het terrein zijn Willy Messing en Bertus Nass. Zij onderhouden het contact met de beheerder, Stichting Exploitatie Sportpark Naederhuyse. Piet Stevens neemt de coördinatie voor zijn rekening.

De huidige bezetting van de VUT-ploeg is als volgt:

 • De heer Piet van Workum
 • De heer Peter Smit
 • Mevrouw Riny Weiss-van Mierlo
 • De heer Piet Stevens
 • De heer Bertus Nass
 • De heer Willy Messing
 • De heer Rob van Bommel
 • De heer Bart Hetterschijt
 • De heer Mart Messing
 • De heer Henk Heijmen
 • De heer Ben Mateman
 • De heer Willem Kock
 • De heer Gerard van Weelden

Interesse om eens vrijblijvend te komen kijken? We kunnen altijd een paar kundige extra handen gebruiken.

Piet Stevens
0316 26 11 85

Laden...