Sportclub Westervoort wil het meiden- en vrouwenvoetbal meer professionaliseren en uitdragen, zowel binnen de club als ook naar buiten. De aandacht voor meiden- en vrouwenvoetbal is groeiend. Steeds meer meiden gaan op jonge leeftijd al voetballen. Omdat voetbal van oorsprong een mannensport is zullen de randvoorwaarden voor meiden, om op een prettige manier te kunnen voetballen en blijven voetballen, goed in kaart gebracht moeten worden en ook waar gemaakt moeten worden. De vereniging wil uitdragen dat meiden, of ze nu spelen in een gemend team of in een meiden team, een plek hebben waarin zij zichzelf prettig voelen en kunnen presteren op hun eigen niveau.

Binnen de vereniging is er voor de meiden de keuzemogelijkheid om zowel in meidenteams als ook in jongensteams te voetballen. De praktijk heeft bewezen dat wanneer meiden met jongens voetballen er een andere dynamiek ontstaat in de groep wat prestatie verhogend kan werken voor zowel de jongens als de meiden. De ontwikkeling van de meiden staat voorop, er zal dan ook goed gekeken worden binnen welk team een kind zich het beste kan ontwikkelen. Dit zal zoveel als mogelijk in goed overleg met het kind, de ouders, de trainers/coaches en de coördinator gebeuren.

Door het aanstellen van een coördinator willen we organiseren dat de communicatie vanuit de meiden, de teams en vanuit de club, zowel naar binnen als naar buiten, goed verloopt. De coördinator zal zorg dragen dat de randvoorwaarden die nodig zijn worden nageleefd en onderhouden.

De coördinator is op de hoogte van de meiden die lid zijn van de vereniging, weet in welk team ze spelen en zorgt dat binnen de competitie door wordt gegeven aan de ontvangende clubs dat er een gemengd team komt voetballen. Dit betekent dat de bezoekende club een aparte kleedkamer voor meisjes ter beschikking kan stellen.

Sportclub Westervoort draagt zelf zorg dat er zo veel als mogelijk kleedkamers zijn voor de meiden, zowel op trainingsdagen als ook op wedstrijddagen. De coördinator is op de hoogte van welke kleedkamer dit is en kan dit doorgegeven aan de betreffende meiden en hun ouders.

Randvoorwaarden meidenvoetbal bij Sportclub Westervoort:

  1. Vaste kleedkamers voor meidenteams tijdens trainingen en wedstrijden;
  2. Vaste kleedkamer voor meiden die in gemengde teams spelen tijdens trainingen en wedstrijden;
  3. Vertrouwenspersoon binnen de club;
  4. Hygiënische prullenbakken voor de maandelijkse cyclus;
  5. Coördinator voor de praktische, technische zaken, communicatie binnen en naar buiten de club, promotie meidenvoetbal, organiseren activiteiten om meiden verder te ontwikkelen;
  6. Vrouwelijke verzorging/fysiotherapeut.

Voor meer informatie over het meidenvoetbal kunt u terecht bij de coördinator van het meidenvoetbal.

Coördinatie meidenvoetbal
ln.troovretsewcs@labteov

Laden...