De volgende beleidsdoelstellingen voor het vrouwenvoetbal zijn geformuleerd:

 1. VR1 stabiel in de 2e klasse en VR2 in de 3e klasse;
 2. Het ontwikkelen van een voetbalschool voor jongere meiden;
 3. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het voetbal, zowel in teamverband als individueel van alle aanwezige meiden en vrouwen;
 4. Het zorg dragen voor competitiewaardige teams met als doel het creëren van een prettig voetbalklimaat voor elke speelster, goed of minder goed;
 5. Het uitbouwen van het aantal voetballende meiden en vrouwen, met als doel om te komen tot meer meidenteams bij de pupillen, junioren en senioren; 
 6. Het creëren van voldoende gezelligheid; 
 7. Het handhaven en zo nodig uitbreiden van continuïteit in de organisatie.

Incidenteel kan het voorkomen dat in een bepaalde periode bewust van één of meer van bovenstaande beleidsdoelstellingen moet worden afgeweken. In dat geval zal er een duidelijk besluit genomen moeten worden dat voldoende gecommuniceerd is met trainersstaf, jeugdcommissie, hoofdbestuur en technische commissie. Dit besluit zal binnen enkele dagen schriftelijk worden vastgelegd en bekend worden gemaakt. Pas indien deze procedure is doorlopen kan al dan niet tijdelijk van de beleidsdoelstellingen worden afgeweken.

VR1 in de 2e klasse

Op dit moment speelt VR1 in de 2e klasse. De hoofdtrainer van de dames moet streven om een zo sterk mogelijk dames 1 op te stellen (bij gelijke omstandigheden: inzet en trainingsopkomst), teneinde de kansen op winst en toekomstige promotie zo groot mogelijk te laten zijn. Het belang van het eerste damesteam is in alle redelijkheid bovengeschikt t.o.v. andere teams. Indien het bevorderlijk is voor het individu en in het belang van VR1 kunnen desgewenst jongere talentvolle meisjes worden ingepast (ongeacht de leeftijd). In voorkomende gevallen zal hier vooraf tijdig en duidelijk over dienen te worden gecommuniceerd door de hoofdtrainers. Bij verschil van mening zal de Technische Commissie een beslissing moeten nemen.

Ontwikkeling van een voetbalschool voor jongere meiden

Een goede opleiding is de basis voor succes. Bij veel verenigingen is het meisjes- en damesvoetbal een ondergeschoven kindje. Meisjes en dames voelen zich vaak niet serieus genomen in het mannenbolwerk wat voetbal nog steeds is. Ook de continuïteit is een groot probleem. Vele verenigingen beginnen enthousiast met het opzetten van meisjes en/of damesvoetbal. Toch zien wij in de regio dat dit vaak van korte duur is. Sportclub Westervoort heeft zich wat dit betreft de afgelopen jaren wel bewezen. Ook zien wij dat vele meisjes bij andere verenigingen afhaken omdat in hun leeftijdscategorie geen team aan de competitie deelneemt. Met het opzetten van een voetbalschool voor meisjes junioren heeft Sportclub Westervoort de primeur in deze regio en kan daarmee voor de zo juist geschetste problemen een adequate oplossing bieden. De belangrijkste voorwaarden voor het opzetten van een voetbalschool voor meisjes junioren zijn:

 1. Gediplomeerde trainers;
 2. Gekwalificeerde leiders;
 3. Regionale werving;
 4. Samenwerking met de scholen;
 5. Bij eventuele meerdere teams selecteren op kwaliteit.

Voor meer informatie over het vrouwenvoetbal kunt u terecht bij de coördinator van het vrouwenvoetbal.

Coördinatie vrouwenvoetbal
ln.troovretsewcs@labteov

Laden...