Disclaimer

Algemeen

U, hierna bezoeker genoemd, wordt door J. Boss ("beheerder") toegang verleend tot www.scwestervoort.nl ("website"). De beheerder publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciƫle doeleinden. Geregistreerde bezoekers kunnen binnen de gestelde kaders informatie wijzigen en toevoegen. Kwetsende toevoegingen en op enige wijze destructieve handelingen zijn niet toegestaan. De beheerder behoudt zich het recht op elk moment de inhoud van de website aan de passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De beheerder spant zich in om de inhoud van de website actueel te houden en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de beheerder. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de beheerder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie en materialen liggen bij de beheerder. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de beheerder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie of materialen anders aangegeven is.