Subklassementen

Beste scores

Hieronder staan alle subklassementen met minimaal drie deelnemers. Tussen haakjes staat de gemiddelde score.

Klassement der subklassementen

01. Matsas (186.5000)
02. Kestje (186.0000)
03. 0317 🍷 (184.5000)
04. Goede vrijdag (183.2500)
05. Familie Dahm (181.7500)
06. Kempertjes (178.5000)
07. Vlencken (178.0000)
08. De Bouhuysjes (176.6667)
09. Familie Wielinga (176.2000)
10. 3e helftal (175.8750)
11. Kruk 4 (175.4000)
12. Kes Bday girls (174.8571)
13. Casa lubbers (173.4000)
14. Schoonbeek United (172.6667)
15. Hanenberg&co (171.5000)
16. Tessels Family (171.4000)
17. De Bosjes (171.0000)
18. SCW Vrouwen (170.4783)
19. Zat2 (167.1875)
20. SC Westervoort 3 (167.1538)
21. DieDenweide (166.8000)
22. team Verwaaijen (166.5556)
23. Familie Gorel / Kern (165.4545)
24. Familie VG/Ellermeij (163.8333)
25. ScoritoStrijders (162.0000)
26. Fysio Ederveen Lunte (161.6111)
27. smankies (161.2500)
28. Familie Boss (159.4286)
29. Achmea (155.4286)
30. Azum (153.3333)
31. Westje 5! (152.7500)
32. Pro-Da (151.7037)
33. Familie Flodder (149.4000)
34. Zat4 (137.2500)